خدمات قابل ارائه در مرکز ثمر

خدمات مرکز در زمینه نازایی زنان و مردان ،ICSI,IVF,IUI,PGDو نمونه برداری از جنین،هیستروسکوپی، لاپاراسکوپی تشخیصی و درمانی و جراحی ناباروری مردان می باشد وجود اساتید با تجربه و وجود تجهیزات پیشرفته در اتاق عمل و کلینیک از امتیازات این مرکز است