پزشکان

آشنایی با پزشکان مجموعه

دکتر داریوش منصوری

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری فلوشیپ فوق تخصصی پیوند و نازایی

دکتر زهرا شمالی

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه صبح

دکتر فریده خرمی

هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی
شنبه تا چهارشنبه صبح اتاق عمل

دکتر عالم تاج صمصامی

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه عصر پنجشنبه صبح

دکتر ژاله ذوالقدری

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه عصر

دکتر پگاه کرامتی

زنان و زایمان و IVF
شنبه تا چهارشنبه عصر پنجشنبه صبح

دکتر مجتبی اسلامی

جنین شناسی
شنبه تا پنجشنبه صبح

دکتر پردیسا دیالمه

متخصص غدد و داخلی
چهارشنبه صبح