حرکت کوچولوتون حس می کنید.  جنین تمام صدا ها را می شنود و به اندازه ی پاپایا می باشد.