جراحی انجماد تخمک:

انجماد تخمک، که از نظر پزشکی به عنوان انجماد تخمک شناخته می‌شود، فرآیندی است که برای حفظ پتانسیل باروری زنان استفاده می‌شود. این یک گزینه برای آن دسته از زنانی است که هنوز آماده تشکیل خانواده نیستند اما می خواهند از توانایی خود برای باردار شدن در آینده اطمینان حاصل کنند. برای این کار، تخمک‌ها از تخمدان‌های زن برداشت می‌شوند، در حالت منجمد و بدون بارور نگهداری می‌شوند و برای استفاده در آینده ذخیره می‌شوند. زمانی که زن تصمیم به بچه دار شدن می گیرد، تخمک منجمد ذوب می شود، در آزمایشگاه با اسپرم بارور می شود و سپس در رحم او کاشته می شود.

عوارض شایع:

-تب، درد، خونریزی، بزرگ شدن تخمدان – کیست تخمدان، سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، سندرم فولیکول خالی، آبسه لگن – آمبولی ریه، آسیب به اندام های لگن از جمله روده و سیستم ادراری -هماتوم، آمفیزم، ادم ریوی، تزریق خون، شوک و مرگ

اقدامات درمانی:

– بستری شدن، انتقال خون، هیسترکتومی، لاپاراسکوپی، لاپاراتومی