روزشمار هفته ملی جمعیت (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت) در سال ۱۴۰۳ با شعار «نقش من در جوانی ایران» از سوی مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی کلینیک ثمر و به نقل از «وبدا» وزارت بهداشت، ۳۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی «مقام معظم رهبری» و در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز ملی جمعیت نامگذاری شده است. روزشمار هتفه ملی جمعیت به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت: رسانه و جوانی جمعیت
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت: مدیران و جوانی جمعیت
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت: خانواده موفق و جوانی جمعیت
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت: دستگاههای دولتی و جوانی جمعیت
جمعه ۲۸ اردیبهشت: شرکتهای خصوصی و جوانی جمعیت
شنبه ۲۹ اردیبهشت: نخبگان و جوانی جمعیت
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت: گروه های مردم نهاد و جوانی جمعیت
محورهای موضوعی هفته جمعیت نیز به این شرح اعلام شده است:
۱. تقویت هویت مادری/ اجرای منشور کرامت مادری
۲. تحکیم خانواده و تقویت نشاط درون خانواده
۳. بی فرزندی/ تک فرزندی/ دیرفرزندی/ کم فرزندی و عوارض آن
۴. مقابله با مساله سقط عمدی جنین
۵. 
نارباوری، دلایل و راهکارها
۶. ترویج ازدواج به هنگام، آسان و پایدار( مقابله با بی ازدواجی/ دیرازدواجی/ طلاق…)
۷. ترویج زایمان طبیعی، ایمن و فیزیولوژیک
۸. جوانی جمعیت، دستاوردها و پیامدها